Sverige

   

 

orruption. Särskild Eurobarometer 2022

 

Du kan öppna vår presentation i PDF-format.

 

 

 

Signera framställningen

 

1) PETITION: POPULAR JURY
Det enda sättet att undvika korruption av domare och tvinga domare för att undvika institutionell korruption gör domare kan endast bedömas av en jury för medborgarna. Underteckna vår ansökan på http://chng.it/ZYVW6LTG.

 

2) PETITION: INTERNATIONELLT STÖD TILL DEN SPANSKA ALLIANSEN
Denna framställan samlar signaturer runt om i världen för att be de spanska myndigheterna att ta itu med våra klagomål mot åklagare och domare. Detta projekt kan vara en modell att följa i alla europeiska länder. Dessutom, genom att underteckna dig, förmedla ett budskap som européer förenar sig för att undvika auktoritärism och institutionell korruption. Denna framställan kommer aldrig att levereras eftersom vi inte vill att undertecknarna ska vara kända. Skriv och dela vår förfrågan. Det är på spanska http://chng.it/bTmfFnV, engelska http://chng.it/M5W5JQvb, franska http://chng.it/6xLfLdWJ eller tyska http://chng.it/2vpNs4dc.

 

I Spanien har vi skapat en allians av föreningar som fördömer åklagare och domare. Detta projekt kan vara en modell att följa i alla europeiska länder.
Alliansens webbplats är på spanska, engelska, franska och tyska på www.contracorrupcionjudicial.org.

 

 

    

Följ oss på YouTube: