Ελλάδα

 

 

 Μπορείτε να ανοίξετε την παρουσίασή μας σε μορφή PDF.

 

 

Από τον κοινωνικό τομέα καθιερώνεται αυτή η Ευρωπαϊκή ημέρα, επειδή είναι απαραίτητη και τα θεσμικά όργανα δεν θέλουν να την δημιουργήσουν.

 

Με αυτό το γεγονός, προτείνουμε να καλούνται ταυτόχρονες διαμαρτυρίες στις 35 ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες προχωράμε. Οποιοσδήποτε μπορεί να το καλέσει ή μπορείτε να το συντονίσετε μαζί μας σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες αυτών των χωρών. Είναι μια ευκαιρία για εμάς να ενώσουμε και να καταστήσουμε ορατό το σοβαρό πρόβλημα της ευρωπαϊκής δικαστικής διαφθοράς. Οι δικαστές καταστρέφουν το παρόν και το μέλλον μας ή επιτρέπουν σε όλα τα θεσμικά όργανα να το πράξουν. Περισσότερα για την εκδήλωση στο Facebook: https://www.facebook.com/events/1137321106409908/

 

 

 

Υπογράψτε την αναφορά:

Κατά της διαφθοράς, δικαστές που συμμορφώνονται με το νόμο. Σχέση με την αναφορά

 

Αναφορά: Κατάλογος όλων των διαθέσιμων γλωσσών.

 

 

 Ακολουθήστε μας στο Facebook και YouTube:

       

 

 

This website is still under construction. All information in your language will be available soon.

In advance, in the menu you will find all information in English.